Mijn account

Uw filterspecialist


1. Algemene Verkoopvoorwaarden

Wanneer u gebruik maakt van de WEB-shop, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals deze staan omschreven op de WEB-shop.
Alle aanbiedingen van www.FiltersVoorThuis.nl zijn vrijblijvend en www.FiltersVoorThuis.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door www.FiltersVoorThuis.nlwww.FiltersVoorThuis.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt www.FiltersVoorThuis.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij dit anders is vermeld.

2. Betalings- en leveringsvoorwaarden

 www.FiltersVoorThuis.nl verzendt, binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling, uw bestelling. Mocht deze termijn met 5 werkdagen worden overschreden, dan kunt u uw bestelling annuleren. Na het annuleren van de bestelling wordt uw betaling meteen teruggestort op uw rekening.
Betaling van de filters geschiedt uitsluitend vooraf per bank, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer een bestelling na 30 dagen nog niet is betaald, vervalt deze. Wanneer het product alsnog gewenst word, dan dient er een nieuwe bestelling te worden geplaatst.


3. Garantie en retourneringen

www.FiltersVoorThuis.nl controleert voor verzending het artikel op afwijkingen. Wanneer uw artikel desondanks toch beschadigd wordt geleverd, dan dient u dat binnen 2 werkdagen per E-mail aan www.FiltersVoorThuis.nl te melden. Na retourzending van uw artikel binnen 5 werkdagen, wordt er een vervangend exemplaar verzonden wanneer blijkt dat er inderdaad schade aan het product is ontstaan tijdens de verzending naar de gebruiker. 
www.FiltersVoorThuis.nl kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade aan ventilatie-units, of enig ander object in de woning en/of de installatie, welke eventueel voort kan komen door het niet tijdig vervangen van, of door verkeerde montage van de artikelen.
De klant heeft een zichttermijn van 14 werkdagen. Wanneer de klant niet tevreden is over de product(en), dan mogen deze binnen deze 14 werkdagen worden geretourneerd. Na ontvangst van de onbeschadigde goederen,  zal www.FiltersVoorThuis.nl het factuurbedrag binnen 5 werkdagen terugstorten. De verzendkosten van de retourzending zijn voor kosten koper.


4. Privacy Policy

Inleiding
Deze Privacy Policy is van toepassing op alle producten en diensten van FiltersVoorThuis.nl.
In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens FiltersVoorThuis.nl van u verwerkt, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is FiltersVoorThuis.nl, Overzicht 19, 3471ED, KAMERIK.


4.1 Verwerkte persoonsgegevens

Door u verstrekte gegevens
Wanneer u een bestelling plaatst, en/of u zich aanmeld voor de e-mail nieuwsbrief, contact opneemt met FiltersVoorThuis.nl of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) FiltersVoorThuis.nl, worden de door u verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.
Gegevens verkregen via cookies en soortgelijke technieken
In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan FiltersVoorThuis.nl, kan FiltersVoorThuis.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van FiltersVoorThuis.nl. Deze gegevens verkrijgt zij door het gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Het gaat hierbij om de volgende persoonsgegevens:
- apparaat-gegevens, besturingssysteem-gegevens en, indien van toepassing, ook browser-gegevens, waarmee toegang is verkregen tot een dienst van FiltersVoorThuis.nl. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het advertentie-id van een mobiel apparaat, de versie van het besturingssysteem en het type browser dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst;
- gegevens betreffende het gebruik van een dienst, zoals uw surfgedrag, het tijdstip waarop u gebruik maakt van een dienst en het soort dienst dat wordt gebruikt;
- locatiegegevens afkomstig van uw apparatuur of afgeleid van uw IP-adres die aan ons worden doorgegeven wanneer u een bepaalde dienst gebruikt. Voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, wordt uitdrukkelijk toestemming aan u gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken. 


4.2 Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

FiltersVoorThuis.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
- als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met FiltersVoorThuis.nl sluit wanneer u een product of dienst afneemt.
- om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FiltersVoorThuis.nl;
- om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van FiltersVoorThuis.nl, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciƫle berichten). Wanneer er nooit een betaalde klantrelatie is geweest tussen u en FiltersVoorThuis.nl, stuurt FiltersVoorThuis.nl u enkel commerciƫle berichten wanneer u hiervoor toestemming hebt verleend.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van FiltersVoorThuis.nl.

4.3 Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derde partijen, zonder de betreffende daarvan in kennis wordt gesteld, en daar toestemming voor is gegeven.


4.4 Bewaartermijn

FiltersVoorThuis.nl verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


4.5 Beveiliging gegevens

FiltersVoorThuis.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FiltersVoorThuis.nl. FiltersVoorThuis.nl spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.


4.6 Uw rechten ten aanzien van uw gegevens

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die FiltersVoorThuis.nl van u verwerkt.
Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, recht van bezwaar en beperking
U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door FiltersVoorThuis.nl zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
Recht op gegevensoverdracht
U kunt de gegevens die FiltersVoorThuis.nl met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met FiltersVoorThuis.nl geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.
Klachtrecht
Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden via info@FiltersVoorThuis.nl. Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


4.7 Wijziging van deze Privacyverklaring

FiltersVoorThuis.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.


© 2023 Filters voor Thuis - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design